Current Gradute Students

Zichao Xiao

Qi Zhu

Sifan Liu

Jinjin Chu

Peng Jiang

Honghao Luo

Yongxia Lian

Haocheng Zhang

Peishi Li

Mengzhen Liu

Yixian Zheng

Yun Yang

Manwei Lu

Xiaohan Lv

Alumni

 

Rang Liu

University of California, Irvine  

 

Wenhao Cai

ZTE  

 

Yanan Ma

City University of Hong Kong (CityU)  

 

Wanning Yang

OPPO  

 

Yuqian Zhu

Agricultural Bank of China  

 

Hongyu Li

Imperial College London, UK  

 

Yiqun Guo

Huawei  

 

Zihuan Wang

University of British Columbia, Canada  

 

Xiaowen Tian

North Carolina State University, USA  

 

Guangyu Ti  

Huawei

 

Wenfei Liu

Baidu